Ismertető

Az Enterprise Resource Planning (ERP) (magyarul: vállalati erőforrás-tervezés) alatt egy olyan vállalatirányítási szoftvert értünk, amely egy vállalat több részlegétől származó adatokat egyetlen platformba központosítja, így kötve össze az összes szervezeti egységet. Íme, az ERP legfontosabb 7 előnye.

1. Költségcsökkentés

Több különböző alkalmazás drága előfizetési díjának fizetése helyett az ERP-szoftvernek köszönhetően egy vállalkozásnak elég csak egyetlen platformot használnia, és így meg tud szabadulni az általa eddig használt felesleges szoftverektől is. Ezenkívül az adott cég tovább csökkentheti a költségeit az üzleti adataiból leszűrt megállapítások hasznosítása vagy a következő pont tárgyát képező üzleti folyamatai egyszerűsítése révén.

2. Üzleti folyamatok egyszerűsítése

A teljes üzletmenetre vonatkozó információk egyetlen rendszerben történő központosításának az a következménye, hogy a vállalat különböző szervezeti egységei azután összeköttetésben állnak egymással. Ennek eredményeként a szervezeti egységek belső kommunikációja hatékonyabbá válik, és a normál értékesítési folyamatok — például a rendeléstől a pénz befolyásáig tartó folyamat (Order-to-Cash) stb. — is egyszerűsödnek. Egy másik példa erre az, hogy ha egy vállalkozás az e-kereskedelmi platformját az ERP-rendszerével integrálja, az adatok automatikusan a vállalkozás front-endjéből a back-endjébe kerülnek továbbításra, és így a megrendeléseket gyorsan tudják majd teljesíteni. Ez szükségtelenné teszi az adatok kézzel történő továbbítását az egyik üzemeltetési részlegtől a másiknak, vagy az egyik szoftverből a másikba.

3. A teljes vállalkozás áttekintése a legfelső hierarchikus szintről

Az ERP-rendszerek egyik legnagyobb haszna az, hogy a döntéshozók számára a teljes vállalkozásra rálátást biztosítanak a legfelső hierarchikus szintről. Így teljes mértékben láthatóvá válik a számukra, hogy mi történik, és azonnal a rendelkezésükre állnak a pontos és valós idejű adatok alapján készült statisztikák és grafikonok. Az ügyvezetők, menedzserek stb. a számukra fontossággal bíró információkat megjelenítő dashboardokat hozhatnak létre rendkívül gyorsan, azonnal átlátható formában.

4. Nagyszerű üzleti meglátások

A megfelelő információk ismeretében a vezetőség megalapozott üzleti döntéseket tud hozni. Ezenfelül fontos ismeretekre tehetnek szert az elemzőeszközök révén. Ebben a tekintetben egy ERP-szoftver sokkal jobban teljesít egy másik üzleti szoftvernél, mivel az ERP az egész szervezet adatait integrálja. Ezzel ellentétben, egy különálló szoftver esetén az adatok nehezen vonhatóak össze, így az azok alapján tett megállapítások sem lesznek olyan megalapozottak.

5. Hibák számának csökkentése

Az emberi tévedés nem küszöbölhető ki egy szervezeten belül sem, azonban fontos a hibák számának a lehető legkisebbre szorítása. Az ERP-szoftver nagy segítséget nyújt ebben, ugyanis a különböző részlegek adatai közötti ellentmondásokat kiküszöböli. Az adatok ehelyett egyszerűen továbbíthatóak egyik részlegtől a másiknak.

6. A munkatermelékenység javítása

Az ERP-rendszerek előnyeit felsoroló listán a hatodik pont a munkatermelékenység fokozása, ráadásul többféle módon. Először is, a munkatársaknak nem kell a szoftverek között váltogatniuk, mint ahogy azt gyakran teszik a tipikus munkafolyamataik során. A programok közötti váltás nemcsak időveszteséggel jár, hanem a termelékenység csökkenéséhez is vezet a feladatváltások következtében. (Az emberek akkor a legproduktívabbak, amikor ismételten ugyanarra a feladatra összpontosíthatnak. Amikor pedig egyik feladatról a másikra váltanak, lelassulnak, és időbe telik nekik, mire újra begyorsulnak.)

Az ERP-szoftver oly módon is fokozza a termelékenységet, hogy a különböző osztályokon dolgozó munkatársaknak nem kell többször is betáplálniuk ugyanazokat az adatokat (ahogy azt több szoftver használata esetén kellene), így kevesebb munkát kell elvégezniük.

Végül, az így kinyert információk alapján tett megállapítások fényében (lásd a 4. pontot) a cégek hosszú távon termelékenyebbé tehetik a náluk dolgozókat.

7. A jogszabályoknak való megfelelés megkönnyítése

Az ERP-rendszerek mindenféle üzleti adat tekintetében teljes mértékben kielégítő választ adnak az 5W kérdésekre (who, what, when, where, why, magyarul: kinek, milyen adatokra, mikor, hol és miért van szüksége). Mivel számontartja mindezen információkat, a jogszabályi követelményeknek való megfelelést is meglehetősen megkönnyíti.

Példának okáért, a húsfeldolgozó iparban a feldolgozók számára a hús nyomonkövethetősége teszi lehetővé a visszahívásokra való gyors és pontos reagálást. Minden vonatkozó információ rendelkezésre áll az ERP-ben, és a vállalkozás könnyedén megtalálhatja a hibás vagy romlott termékek gyártási számát.

Erre egy másik példa az Európai Unió új általános adatvédelmi rendelete (GDPR). Mivel az ügyfelekre vonatkozó valamennyi adat egy helyen van, és nem több szoftverben, az ERP-rendszert használó vállalatok könnyen és gyorsan tudnak válaszolni például egy magánszemély adatainak törlésére irányuló kérelemre. Az adott vállalkozásnak csak egy helyről kell kitörölnie az adatokat.

Amennyiben pontosan ezeket az előnyöket szeretné élvezni, és egy ERP-rendszer bevezetését tervezi, kérem, keressen minket bizalommal. Az ARS sokéves tapasztalattal rendelkezik az ERP- és egyéb üzleti szoftverek bevezetésében többek között gépjárműipari, építőipari, pénzügyi és értékesítési szolgáltatásokat nyújtó, egészségügyi, gyártó és kiskereskedelmi vállalatok számára. Az űrlap elküldésével, vagy a [email protected] e-mail-címre írva tudja felvenni velünk a kapcsolatot.